Tuesday, July 5, 2016

Future computers' view on the world

The thoughts in my book "2013: Paradise like era" are on a block like objective fact language that should be easy to program to computers, so that these views could be future computers' views on the world, namely on value-free optimizing, moral and feelings. So the future computers would leave enough room for humans. As the computers develop an initial programming of a term as a sequence of letters referring to some variable or theoretical characteristics, could be across time widened by adding a more detailed descrip tiuon of the phenomena in the world. So they original programming would stay but develop in trustworthiness and inderstanding.

Friday, November 6, 2015

The fate of the human kind and the development of large systems, my text in Finnish language

See http://www.angelfire.com/blues/systeemiteoria/ihminen.html .

Vähän alkua tavallisen kirjoitelman muodossa:

"Ihmiskunnan tulevaisuus ja teknologisoitumisen vaikutukset
Teknologia kehittyy vikkeläänja muuttaa yhteiskuntia. Niinpä nykyihmistä askarruttaa, millaiseksi maailma on pitkällä aikavälillä muuttumassa. Tämä kirjoitus pyrkii antamaan positiivisen vastauksen tuohon kysymykseen sekä helpohkoja jaotteluita, joilla näitä kysymyksiä ajatuyksissaan jäsentää.
Maailma on muuttunut niin vikkelään, etteivät käytännöt ole ehtineet sopeutua vaan ne vielä etsivät uomiaan. Saati sitten että olisi löydetty lopullinen paras ratkaisu siihen, miten järjestää maailma käytäntöineen ja arvoineen.
Maailmassa ovat uutena piirteenä suuret systeemit, siis yhteiskunnan rakenteet sekä tehtaat jne., ja rakennettu ympäristö.
Luonnollisiisn elämän elementteihin ihmisen reaktio on luonnollinen ja oikeaanosuva. Keinotekoisiin elementteihin ihmisen reaktio on edelleen luonnollisiin virikkeisiin sovitettu ja niin tarvitaan korjaus, järki, jonka avulla suhtautua viisaasti keinotekoisiin elementteihin elinympäristössä. Järjen tehtävänä on rakentaa paikkansa pitävä maailmankuva, joka sisältää myös suuret systeemit ja rakennetun ympäristön ja jonka avulla ohjata toimintaansa ja yhteisön toimintaa viisaasti.
Systeemit, rakennettu ja luonnollinen voidaan rinnastaa toisiinsa, kun tarkastellaan niitä hyvin yleisellä tasolla. Niillä kullakin on oma toimintansa ja paikkansa maailmassa. Toiminnalla on tiettyjä perusedellytyksiä, joista huolehtiminen muodostaa tuon elementin tarpeet maailmassa. Esim. tehdas tarvitsee kunnossa olevia koneita, joilla on hyvä tehdä työtä, sekä työvoimaa, jonka kunnossa pysymisestä huolehtivat inhimilliset arvot ja vastuuntuntoisuus.
Uutta kehitettäessä on tyypillistä, ettei se vielä ole löytänyt paikkaansa maailmassa. Syntyy tuon uuden asian näkövinkkelin muodostama osittaisperspektiivi, joka ei huolehdi muista asioista ainakaan riittävän hyvin. Jotta osa sopisi kokonaisuuteen, tarvitaan kokonaiskuva, josta näkee tuon asian paikan maailmassa. Esim. teknologian kehitys, ympäristöongelmat ja ekologinen kokonaiskuva maailmasta."

Thursday, March 20, 2014

Extra support

I was bornand raised in Helsinki, the capital of Finland in northern Europe, so my paradise theory probably suppose that all know Finnish and all-European culture more than they do. You can learn Finnish culture by reading my blog http://Finnishskills.blogspot.fi .
For those who know Finnish language, more about the paradise theory at http://paratiisiteoria.blogspot.fi .

Friday, December 14, 2012

If you are afraid...

If you are afraid of the end of the world coming on the winter solstice 21.12.2012 (Finnish time 1.11 p.m., that is 11.11 a.m. GMT), then religions teach that with a good moral you go to heaven and if you are evil you go to hell. So if you want to increase your moral, please read my blog http://healthilymoral.blogspot.fi which offers many easy ways to increase your moral.

Sunday, July 22, 2012

Replace the end of the world by good luck

Many people wondering whether there will be an end of the world coming this year via the end of the Mayan calendar just before Christmas, tends to bring bad luck. I have noticed that my book "2013: Paradise like era" by Kaisa Hannele Tervola replaces that scenario by healthy paradise expectations and lots of good luck. The book is thoroughly objective and uses the point of view of sciences and philosophy, but manages to prove that a paradise is the best alternative in the modern competition. The power of technology will join hands with the healthy ways of living, which produces the strongest possible arrangement. That arrangement is a paradise for us, the most paradise like paradise of all possible paradises. And it is made possible by the new user-friendly and environment-friendly features of technology, the better the more time passes. In this sense we are entering a new era: the era of a paradise of the healthy ways of living and the healthy biological world together with the might of technology.
My book is for sale in the www.Amazon.com for it's printing costs only: 16,51 USD plus the postage which is quite high because the book is some 400 pages long, good to bladdre through but hard tp rea thoroughly, but it could make the disbelievers believe in a paradiuse to come...
Please see http://www.amazon.com/2013-Paradise-Kaisa-Hannele-Tervola/dp/1461060699 . This ind of paradise like opinion brings lots of well deserved positive feedback from others, good luc that is!

Monday, July 16, 2012

A change of eras

The simple technology was not able to adapt, so it forced humans and the nature to adpt to the needs of it's use. But nowaday technology has user-friendly features and environment-friendly features, more and more as the time passes and technology advances. We no longer need to abandon healthy ways of living to cope with the future technology. This is a major change in the world, a change of eras.

Thursday, December 1, 2011

A new paradise like Era

Year 2012 ends the Mayan calendar and year 2013 is the first year of a new Era. My book http://www.angelfire.com/planet/paradisewins/2013paradise.rtf shows that this will be a paradise like era as the strenght of technology joins hands with healthy ways of living and the healthy biosphere via the new user-friendly and environment-friendly technology.